Przychodnia Mickiewicza
NZOZ Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o.
80-405 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Mickiewicza 28/30

www.pmickiewicza.pl
mail: sekretariat@pmickiewicza.pl

Strona główna Aktualności Kontakt Specjalistyka Lekarze Nocna Opieka Rejestracja Online
Kontakt
Kontakt


Telefony kontaktowe:

Rejestracja do Poradni Dziecięcej  
Tel:058 344 29 14 

Rejestracja do Poradni Ogólnej   
Tel:058 344 29 01 

Rejestracja do Poradni dla Kobiet  
Tel:058 344 29 51 

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych  
Tel:058 344 29 01 

Gabinet Zabiegowy 
Tel:058 344 29 19 

Gabinet Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych 
Tel: 058 340 43 75 

Sekretariat  Przychodni Mickiewicza
Tel: 058 344 31 55


Adresy email:

Sekretariat: sekretariat@pmickiewicza.pl


Informacje dodatkowe
:

Prezes Przychodni: Artur Kwiatkowski
Zastępca Prezesa: Krzysztof Majdyło

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o.
80-405 Gdańsk, Ul. Mickiewicza 28/30
tel. 58 344 31 55, fax. 58 344 31 42
NIP 9570810692
REGON 192575384
KRS 0000060445

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ - w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 55.500,00 PLN


All right reserved - Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o.